Donald Trump

Informacje o autorze

Donald Trump
Wynik 4 / 5 na podstawie 1 oceny.

Informacje o autorze
Donald Trump

Brak informacji o autorze.

Nowo dodane książki
Donald Trump (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Donald Trump

0

We can have the largest economies and the most lethal weapons anywhere on Earth, but if we do not have strong families and strong values, then we will be weak and we will not survive.

Na nic zdadzą się największe gospodarki świata i broń największego rażenia, bo jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego systemu wartości, będziemy słabi i nie przetrwamy.

0

A strong Poland is a blessing to the nations of Europe, [...]. A strong Europe is a blessing to the West and to the world.

Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy, [...]. A silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu oraz całego świata.