Mountain Quotes

Aphorisms, sentences, quotes about mountains

Cytaty
Teksty about mountains (1 quote)

0

Any road followed precisely to its end leads precisely nowhere. Climb the mountain just a little bit to test that it's a mountain. From the top of the mountain, you cannot see the mountain.

Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd. Wdrap się na górę tylko tyle, by sprawdzić, że jest górą. Nie zobaczysz góry z jej szczytu.

Cytaty about mountains
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.