Life Quotes

Aphorisms, sentences, quotes about life

Cytaty
Teksty about life (13 quotes)

0

Droll thing life is — that mysterious arrangement of merciless logic for a futile purpose.

Part III

Zabawna rzecz, życie: cały ten tajemniczy układ bezlitosnej logiki, prowadzący do daremnego celu.

Che bizzarra cosa la vita – questo misterioso congegnarsi di implacabile logica in vista di uno scopo tanto futile.

0

You think when you wake up in the mornin yesterday dont count. But yesterday is all that does count. What else is there? Your life is made out of the days it's made out of. Nothin else. You might think you could run away and change your name and I dont know what all. Start over. And then one mornin you wake up and look at the ceilin and guess who's layin there?

Myślisz, że jak się budzisz rano, dzień wczorajszy się nie liczy. Tylko że ten dzień jest właśnie wszystkim, co się liczy. No bo co? Życie składa się z dni. Z niczego innego. Możesz myśleć, że uciekniesz, zmienisz nazwisko i nie wiadomo co jeszcze. Że zaczniesz od początku. A potem pewnego ranka się obudzisz i patrząc w sufit, będziesz się zastanawiała, kto tam leży.

0

The appreciation for living, irrespective of her cause, shows that the man managed to keep the hard core of his mind.

[...] wdzięczność za życie, bez względu na jej przyczynę, wskazuje, że człowiek zdołał zachować trzon swojego rozumu.

Tematy
0

Love is a combination of admiration, respect, and passion. If you have one of those going, that's par for the course. If you have two, you aren't quite world class but you're close. If you have all three, then you don't need to die; you're already in heaven.

Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie jest mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.

Was Liebe ist? Soweit ich weiß, setzt sie sich aus Leidenschaft, Verehrung und Respekt zusammen. Bekommt man zwei dieser Dinge, hat man genug. Bekommt man alle drei, braucht man nicht erst zu sterben, um in den Himmel zu kommen.

0

As long as I have a want, I have a reason for living. Satisfaction is death.

Tak długo jak mam potrzeby, mam powód do życia. Zaspokojenie to śmierć.

0

My one regret in life is that I am not someone else.

Jedyne czego żałuję w życiu, to tego, że nie jestem kimś innym.

Το μόνο μου παράπoνo στη ζωή μου είναι οτι δεν είμαι κάποιος άλλος.

Ve svém životě lituji jedině toho, že nejsem někdo jiný.

Das Einzige, was ich in diesem Leben bedauere, ist, daß ich nicht jemand anderer bin.

Vo svojom živote ľutujem len to, že nie som niekto iný.

Az egyetlen bajom az életemmel, hogy nem valaki más vagyok.

0

The last time I was inside a woman was when I went to the Statue of Liberty.

Moje życie jest żałosne. Ostatni raz byłem w kobiecie zwiedzając Statuę Wolności.

Η τελευταία φορά που “μπήκα” μέσα σε μια γυναίκα ήταν όταν επισκέφτηκα το άγαλμα της Ελευθερίας.

Můj milostný život nestojí za nic. Naposled jsem byl v ženský, když jsem navštívil sochu Svobody.

Das letzte Mal, das ich in einer Frau gewesen bin, war, als ich zur Freiheitsstatue ging.

Akkor voltam utoljára nőben, mikor bementem a Szabadság-szoborba.

0

We live, as we dream – alone.

Part I

Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.

Vivimos igual que soñamos: solos.

Vivemos como sonhamos, sozinhos.

Úgy élünk, ahogy álmodunk - egyedül.

Si vive come si sogna: perfettamente soli.

Tematy
0

Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia.

常识就是人到十八岁为止所累积的各种偏见。

0

Only a life lived for others is a life worthwhile.

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Sólo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida.

只有利他的生活才是值得过的生活。

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

0

Life is too important to be taken seriously.

Życie jest zbyt poważne, by o nim poważnie mówić.

0

Life is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca.

0

As a remedy to life in society I would suggest the big city. Nowadays, it is the only desert within our means.

Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.

Cytaty about life
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.