Fear Quotes

Aphorisms, sentences, quotes about fear

Cytaty
Teksty about fear (4 quotes)

0

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

Part III

Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.

Ho lottato con la morte. È la contesa meno eccitante che immaginar si possa. Ha luogo in un grigiore impalpabile dove non s'ha più nulla sotto i piedi, nulla tutt'attorno; senza spettatori, senza clamori, senza glorie; senza un gran desiderio di vincere e senza gran paura della sconfitta, in un'atmosfera malaticcia di scetticismo tepido, senza una gran fede nel proprio diritto, e ancor meno in quello dell'avversario.

0

No fear can stand up to hunger, no patience can wear it out, [...].

Part II

Nie ma takiego strachu, który wygra z głodem, żadna cierpliwość go nie zmoże [...].

Tematy
0

The only thing we have to fear is fear itself.

Jedyną rzeczą, jakiej powinniśmy się bać, jest sam strach.

0

Courage is to resist fear, mastery of fear - not absence of fear.

Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.

Cytaty about fear
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.