Vincent van Gogh Quotes

Aphorisms, quotes, sentences

Vincent van Gogh
Vincent van Gogh

First name  Vincent
Second name  Willem
Last name  van Gogh

Autorzy na literę

7 quotes

Cytaty
Vincent van Gogh (7 quotes)

0

One may have a blazing hearth in one’s soul and yet no one ever comes to sit by it. Passersby see only a wisp of smoke from the chimney and continue on the way.

在靈魂一角可能有著一座燃燒著熾熱火焰的火爐,然而無人前來取暖;過客只是瞥見煙囪的一抹。

0

I want to do drawings which touch people, in figure or landscape I should wish to express not sentimental melancholy, but serious sorrow.

我想畫出觸動人心的素描,我想透過人物或風景所表達的,不是傷感的憂鬱,而是真摯的悲傷。

0

I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.

沒有比愛人更為真確的藝術。

0

I dream of painting and then I paint my dream.

我夢想著繪畫,我畫著我的夢想。

0

I can very well do without God both in my life and in my painting, but I cannot, suffering as I am, do without something which is greater than I am, which is my life, the power to create.

Tak w życiu, jak i w malarstwie mogę sobie poradzić bez pana Boga. Nie mogę natomiast istnieć ja – człowiek cierpiący, bez czegoś większego ode mnie, czegoś, co wypełnia całe moje życie – bez siły twórczej.

0

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.

Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.

0

The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.

Rybacy wiedzą, że morze jest niebezpieczne, a sztorm straszliwy, jednak nigdy nie traktują tych niebezpieczeństw jako wystarczającego powodu do tego, by pozostać na brzegu.

Vincent van Gogh
Wynik 0 / 5 na podstawie 0 ocen.

Vincent van Gogh – Quotes.