W. E. B. Griffin Quotes

Aphorisms, quotes, sentences

W. E. B. Griffin
W. E. B. Griffin

First name  William
Second name  Edmund
Third name  Butterworth
Last name  Griffin

Autorzy na literę

2 quotes

Cytaty
W. E. B. Griffin (2 quotes)

0

When you are angry, you make bad decisions in direct proportion to the level of your anger.

Kiedy jesteś wściekły, podejmujesz złe decyzje proporocjonalnie do poziomu swojej złości.

0

My own military background is wholly un-distinguished. I was a sergeant.

Moja własna wojskowa przeszłość jest zupełnie niewybitna. Byłem sierżantem.

W. E. B. Griffin
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

W. E. B. Griffin – Quotes.