David Attenborough Quotes

Aphorisms, quotes, sentences

David Attenborough
David Attenborough

First name  David
Second name  Frederick
Last name  Attenborough

Autorzy na literę

2 quotes

Cytaty
David Attenborough (2 quotes)

0

There is [...] no reason to suppose that our stay here will be any more permanent than that of the dinosaur.

[...] nie ma powodu by przypuszczać, że nasz pobyt na Ziemi będzie dłuższy od pobytu dinozaurów.

0

[...] the natural world is the greatest source of excitement; the greatest source of visual beauty; the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living.

[...] świat jest największym źródłem podniecenia; największym źródłem wizualnego piękna; największym źródłem intelektualnego zainteresowania. Jest najbardziej znaczącym źródłem w życiu, które sprawia, że warto żyć.

David Attenborough
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

David Attenborough – Quotes.