Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

Models have a sell-by date.

Modelki mają termin przydatności.

0

Profits are the driving force of the market economy. The greater the profits, the better the needs of the consumers are supplied.

Zyski są siłą napędową gospodarki rynkowej. Im większe są zyski, tym lepiej są zaspokajane potrzeby konsumentów.

0

The meaning of economic freedom is this: that the individual is in a position to choose the way in which he wants to integrate himself into the totality of society.

Znaczenie wolności ekonomicznej jest następujące: jednostka w każdej sytuacji może wybrać sposób, w jaki chce się zintegrować z resztą społeczeństwa.

0

No wonder that all who have had something new to offer humanity have had nothing good to say of the state or its laws.

Nic dziwnego, że każdy, kto miał coś nowego do zaoferowania ludzkości, nie miał niczego dobrego do powiedzenia o państwie czy o jego prawach.

No es de extrañar que todos los que alguna vez han tenido algo nuevo que ofrecer a la humanidad no han tenido nunca nada bueno que decir sobre el Estado o sus leyes.

0

If history could teach us anything, it would be that private property is inextricably linked with civilization.

Jeśli historia mogłaby nas czegokolwiek nauczyć, to niewątpliwie tego, że żaden naród nie stworzył wyższej cywilizacji bez poszanowania prawa do posiadania własności prywatnej.

Si la Historia pudiese enseñarnos algo, sería que la propiedad privada está inextricablemente unida con la civilización.

Se l'esperienza storica potesse insegnarci qualcosa, sarebbe che la proprietà privata è inestricabilmente connessa alla civiltà.

Se a história da civilização poderia nos ensinar alguma coisa, seria que a propriedade privada está indissoluvelmente ligada à civilização.

4

The worker does not owe his employer subservience and obedience; he owes him services; he receives his wage not as a favor, but as an earned reward.

Pracownik nie jest winien swemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa. Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem.

0

No plan survives contact with the enemy.

Żaden plan nie przetrwa kontaktu z wrogiem.

0

Essentially, all models are wrong, but some are useful.

Zasadniczo wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne.

0

The quality of your life is the quality of your communication.

Jakość naszego życia sprowadza się do jakości naszych związków z innymi ludźmi.

0

To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.

Jeżeli pragniemy porozumienia z innymi, musimy zdawać sobie sprawę, że różnimy się od siebie pod względem sposobu postrzegania świata i niech ta prawda będzie wskazówką przy wszelkich kontaktach z ludźmi.

0

A real decision is measured by the fact that you’ve taken a new action. If there’s no action, you haven’t truly decided.

Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.

Una verdadera decisión se mide por el hecho de haber emprendido una nueva acción. Si no hay acción, quiere decir que no ha decidido realmente.

0

You never really understand a person until you consider things from his point of view — until you climb into his skin and walk around in it.

Nigdy naprawdę nie zrozumie się człowieka, dopóki nie spojrzy się na sprawy z jego punktu widzenia, dopóki nie wejdzie się w jego skórę, nie pochodzi się w jego skórze po świecie.

0

All Quiet on the Western Front.

Na Zachodzie bez zmian.

Im Westen nichts Neues.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach