Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

1

If you want to make enemies, try to change something.

Jeśli chcesz zdobyć sobie wrogów – spróbuj coś zmienić.

0

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

Part III

Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.

Ho lottato con la morte. È la contesa meno eccitante che immaginar si possa. Ha luogo in un grigiore impalpabile dove non s'ha più nulla sotto i piedi, nulla tutt'attorno; senza spettatori, senza clamori, senza glorie; senza un gran desiderio di vincere e senza gran paura della sconfitta, in un'atmosfera malaticcia di scetticismo tepido, senza una gran fede nel proprio diritto, e ancor meno in quello dell'avversario.

Tematy
0

The most you can hope from it is some knowledge of yourself — that comes too late — a crop of unextinguishable regrets.

Part III

Nadzieję można mieć najwyżej na to, że zyska się nieco wiedzy o sobie samym, wiedzy, która przychodzi zbyt późno, jako plon niewygasłych żalów.

La vida es una bufonada: esa disposición misteriosa de implacable lógica para un objetivo vano. Lo más que se puede esperar de ella es un cierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde, y una cosecha de remordimientos inextinguibles.

Coisa engraçada é a vida - misterioso arranjo de lógica implacável para um propósito fútil. O máximo que você pode esperar dela é algum conhecimento de si próprio... que chega tarde demais... uma colheita de inegotáveis arrependimentos.

Il più che se ne possa sperare è una certa qual conoscenza di se stessi – che giunge troppo tardi – e una messe di inestinguibili rimpianti.

0

Droll thing life is — that mysterious arrangement of merciless logic for a futile purpose.

Part III

Zabawna rzecz, życie: cały ten tajemniczy układ bezlitosnej logiki, prowadzący do daremnego celu.

Che bizzarra cosa la vita – questo misterioso congegnarsi di implacabile logica in vista di uno scopo tanto futile.

Tematy
0

No fear can stand up to hunger, no patience can wear it out, [...].

Part II

Nie ma takiego strachu, który wygra z głodem, żadna cierpliwość go nie zmoże [...].

Tematy
0

It occurred to me that my speech or my silence, indeed any action of mine, would be a mere futility.

Part II

[...] stwierdziłem, że zarówno mowa, jak i milczenie z mojej strony będą zwyczajną stratą czasu.

Tematy
0

The mind of man is capable of anything — because everything is in it, all the past as well as all the future.

Part II

Umysł ludzki zdolny jest do wszystkiego – bo jest w nim wszystko, cała przeszłość i cała przyszłość.

Tematy
0

I don't like work — no man does — but I like what is in work — the chance to find yourself. Your own reality — for yourself, not for others — what no other man can ever know.

Part I

Nie lubię roboty jak wszyscy, ale lubię to, co daje robota: możliwość odkrycia samego siebie. Swojej rzeczywistości – dla samego siebie, nie dla innych – czegoś, czego nikt inny nigdy się nie dowie.

Não gosto de trabalhar - nenhum homem gosta -, mas gosto do que existe no trabalho - a oportunidade de encontrar-se a si própio. Sua própria realidade - para você mesmo, não para outros -, aquilo que nenhuma outra pessoa jamais poderia saber. eles podem apenas ver o resultado final, mas nunca dizer o que realmente significa.

Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma mi piace quello che c'è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi. La propria realtà – per se stesso, non per gli altri – ciò che nessun altro potrà mai conoscere.

0

There is a taint of death, a flavour of mortality in lies [...]. It makes me miserable and sick, like biting something rotten would do.

Part I

W kłamstwie jest ślad śmierci, podmuch grobu, [...]. Budzi we mnie odrazę i obrzydzenie, jak smak zgnilizny w ustach.

0

[...] I hate, detest, and can't bear a lie, not because I am straighter than the rest of us, but simply because it appalls me.

Part I

[...] nienawidzę kłamstwa, gardzę nim i nie mogę go znieść, nie dlatego, żebym był porządniejszy od innych, ale po prostu dlatego, że mnie brzydzi.

[...] quanto io odii, detesti, ripugni la menzogna, non perché io sia piú schietto del resto dei mortali ma semplicemente perché la menzogna m'atterrisce.

0

Gentlemen, include me out.

Dołączcie mnie jako wyłączonego.

0

[...] brute force — nothing to boast of, when you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.

Part I

[...] siła jednych to tylko przypadek wynikający ze słabości innych.

La fuerza de uno es solo un accidente que se deriva de la debilidad de los otros.

[...] la forza bruta, niente di cui essere fieri quando la si ha, perché questa forza non è che un accidente che deriva dalla debolezza altrui.

0

The yarns of seamen have a direct simplicity, the whole meaning of which lies within the shell of a cracked nut.

Part I

Opowieści marynarzy są proste i bezpośrednie, cały ich sens mieści się w skorupce orzecha.

Las historias de los marinos son de una simplicidad directa, cuyo significado cabe todo en una cáscara de nuez.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach