David Attenborough

Informacje o autorze

David Attenborough
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Informacje o autorze
David Attenborough

Brak informacji o autorze.

Nowo dodane książki
David Attenborough (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
David Attenborough

0

There is [...] no reason to suppose that our stay here will be any more permanent than that of the dinosaur.

[...] nie ma powodu by przypuszczać, że nasz pobyt na Ziemi będzie dłuższy od pobytu dinozaurów.

0

[...] the natural world is the greatest source of excitement; the greatest source of visual beauty; the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living.

[...] świat jest największym źródłem podniecenia; największym źródłem wizualnego piękna; największym źródłem intelektualnego zainteresowania. Jest najbardziej znaczącym źródłem w życiu, które sprawia, że warto żyć.